Harita

Çalışma Grupları

  1. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi Çalışma Grubu
  2. Lisansüstü Eğitim-Öğretimi Çalışma Grubu
  3. Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Çalışma Grubu
  4. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Çalışma Grubu
  5. Bilimsel, Sosyal, Sportif, Sanatsal Ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu
  6. Öğrenci Konseyleri, Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Çalışma Grubu

I - Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi Çalışma Grubu:
 A) Ön Lisans Eğitim-Öğretimi
Her Üniversitede açılmış veya açılması önerilen programlarda, öğretim elemanı eksikliği olan bölümlerde öğrenci alımı çalışmalarının başlatılması.
BaşkanProf. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKARDüzce Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. M. Ali YALÇINSakarya Üniversitesi
  B) Lisans Eğitim-Öğretimi
Her Üniversitede açılmış veya açılması önerilen programlarda, öğretim elemanı eksikliği olan bölümlerde öğrenci alımı çalışmalarının başlatılması.
BaşkanProf. Dr. Dilek DADAYLI PAKTAŞKarabük Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. M. Haluk GÜVEN Bülent Ecevit Üniversitesi
II - Lisansüstü Eğitim-Öğretimi Çalışma Grubu:
 A)
Her Üniversitede açılmış veya açılması önerilen programlarda öğretim elemanı eksikliği olan bölümlerde öğrenci alımı çalışmalarının başlatılması.
BaşkanProf. Dr. Mehmet BAHARAbant İzzet Baysal Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. Dilek DADAYLI PAKTAŞKarabük Üniversitesi
 B)
Enstitülerin yeniden yapılandırılması ve tanımlanması.
BaşkanProf. Dr. Ayşe GÖKALPKocaeli Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. Arif DEMİRKocaeli Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. Ümit BİÇERKocaeli Üni. Sağlık Bil. Enstitü Müd.
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. Emine YILMAZ SİPAHİBülent Ecevit Üni. Sağlık Bil. Enstitü Müd.
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. Recai COŞKUNSakarya Üni. Sosyal Bil. Enstitü Müd.
Çalışma Grubu üyesiDoç. Dr. Serap KÖYBAŞI ŞANALAbant İzzet Baysal Üni. Sağlık Bil. Enstitü Müd.
Çalışma Grubu üyesiDoç. Dr. Özlem YAVUZDüzce Üni. Sağlık Bil. Enstitü Müd.
Çalışma Grubu üyesiDoç. Dr. Süleyman GÜNDÜZKarabük Üni. Fen Bil. Enstitü Müd.
III - Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Çalışma Grubu:
 A) Öğrenci Değişimi
BaşkanProf. Dr. M. Haluk GÜVENBülent Ecevit Üniversitesi
 B) Öğretim Elemanı Değişimi
BaşkanProf. Dr. M. Ali YALÇINSakarya Üniversitesi
IV - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme Çalışma Grubu:
 A) Birlik Üniversitelerinin öğretim elemanı ve teknik altyapı envanterinin hazırlanması
BaşkanProf. Dr. Ferruh GEZENDüzce Üniversitesi
 B) Bölgesel Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin koordine edilmesi
BaşkanProf. Dr. Arif DEMİRKocaeli Üniversitesi
V - Bilimsel, Sosyal, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu:
 A) Sportif Etkinlikler
BaşkanProf. Dr. M. Haluk GÜVENBülent Ecevit Üniversitesi
 B) Müzik, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler
BaşkanProf. Dr. Musa EKENSakarya Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. M. Haluk GÜVENBülent Ecevit Üniversitesi
 C) Bilimsel ve Eğitsel Etkinlikler
BaşkanProf. Dr. Akçahan GEPDİREMENAbant İzzet Baysal Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. İbrahim KADIKarabük Üniversitesi
VI - Öğrenci Konseyleri, Kulüpleri ve Toplulukları Çalışma Grubu:
BaşkanProf. Dr. Hasret ÇOMAKKocaeli Üniversitesi
Çalışma Grubu üyesiProf. Dr. M. Haluk GÜVENBülent Ecevit Üniversitesi